Effekter efter kursen

Några vanliga effekter vi har sett hos våra klienter och kunder. Även du kan få dessa effekter i ditt liv med hjälp av utbildningen.

 • minskad stress, oro, frustration och psykisk ohälsa

 • ökat lugn, välbefinnande och sinnesro

 • ökat självförtroende och självkänsla

 • ökad mental närvaro, arbetsglädje & mer i nuet

 • förbättrade relationer både i arbetslivet och privat

Kursplan

  1. Stress, vad är det egentligen?

  2. Reflektionsuppgift - “Vad skapar stress i ditt liv och hur märks det att du är stressad?”

  3. Paradigmskifte inom psykologin

  4. Intelligenta system

  5. Vårt välbefinnande, hur känns det?

  6. Reflektionsuppgift - "Hur känns det när du är ditt bästa jag, med andra ord i ditt välbefinnande?"

  7. Definition av välbefinnandet och varför?

  1. 3st principer

  2. Den första principen - Sinne / Livskraft

  3. Den andra principen - Medvetandet

  4. Den tredje principen - Tanke

  1. Hur tanken skapar vår verklighet

  2. Vad som faktiskt skapar stress

  3. Befrielsen i Nuet

  4. Vad gör jag med den jobbiga och obehagliga känslan?

  5. Livet vill dig väl

  1. Avslut och förslag på fortsatt fördjupning

  2. Sydney Banks - Long Beach Lecture (video)

Information om kursen

 • 199,00 kr
 • 22 lektioner
 • 3 timmar videoinnehåll

Anmäl dig idag för att börja din resa till ett stressfriare liv!

Coacher & Utbildare

Videopresentation

Angelica Almqvist

Videopresentation

Daniel Magnusson

Vad säger tidigare kursdeltagare?